29 days ago - Translate - Facebook

Habang nakikipagkuwentuhan sa mga kandidata ng Miss Earth 2018 ay pumukaw sa atensyon ni Kuya Wil ang pambato ng Austria na may dugo palang Filipino!