CHR, nakiusap sa mga pulis na huwag saktan ang tatlong kabataan na nahuling gumagamit ng marijuana at nagmura pa kay Pan

Chr, pleaded to the police who do not hurt three young people who are late using marijuana and malays more than president duterte

Posted August 8,2018 in News and Politics.

Ariel Nazara
33 Followers 418 Views

Ariel Nazara Articles

Read more

Cars and Vehicles
January 1, 2019 | 22 Views

Sport
July 7, 2018 | 195 Views

News and Politics
December 12, 2018 | 127 Views

Education
November 11, 2017 | 274 Views

Science and Technology
November 11, 2017 | 354 Views