CHR, nakiusap sa mga pulis na huwag saktan ang tatlong kabataan na nahuling gumagamit ng marijuana at nagmura pa kay Pan


Chr, pleaded to the police who do not hurt three young people who are late using marijuana and malays more than president duterte

.