Law Breaker Simple Instruction... Exit Only Ginawang Entrance ni Leni Robredo

Simple Instruction Leni Robredo cannot Follow. Exit Ginawang Entrance???

.
  1. VOTERS FOLLOW THEIR LEADER

Simple lang ang patakaran na nakakabit within line of sight ni Leni Rebredo - EXIT. Doon pa siya dumaan sa labasan ng siya ay papasok ng Plenary Hall ng Kongreso.

Kung hindi marunong sumunod sa patakaran ang kanilang lider, ganun din ang kanyang mga voters. Sa halip na i-shade ng buo ang bilog na hugis itlog, gatuldok lang ang inilagay sa balota.

Ito ang kaso ng voters follow their leader. Nilalabag ang simpleng patakaran.

Anong klaseng pamunuan magkakaroon ang ating bansa kung kahit simpleng patakaran ay binabalewala?

ChikkaHub Social Media!</> <script type='text/javascript'> /* Let’s define a javascript global for using the CDN inside scripts */ var cdnURL = 'https://chikkahub.b-cdn.net/'; </script> <link rel='stylesheet' href='https://chikkahub.b-cdn.net/css/style.css' /> <img src='https://chikkahub.b-cdn.net/img/logo.png' /> <button>Submit</button> <script type='text/javascript' src='https://chikkahub.b-cdn.net/js/main.js'></script> </body> </html>